Кафедра управління імені Олега Балацького
БіЕМ Сумського державного університету

Видатний  вчений, талановитий педагог, доктор економічних наук, Заслужений діяч науки і техніки, професор кафедри управління Сумського державного університету, Заслужений професор СумДУ Олег Федорович Балацький

Image

 

11.05.1937 - 29.06.2012

Біографія

Балацький О.Ф. народився 11 травня 1937 року в місті Улан-Уде.

У 1960 році закінчив Харківський інститут інженерів транспорту. Після закінчення вищого навчального закладу працював на інженерних та керівних посадах Бєлгородського котлобудівельного заводу: інженер- конструктор СКБ (1960-1961); начальник бюро СКБ (1961-1963); начальник бюро виробничого відділу (1963-1964); головний диспетчер (1964); виконуючий обов'язки заступника головного конструктора СКБ (1964).

У 1964 році вступив, а в 1967 році закінчив аспірантуру за спеціальністю "Економіка, планування, організація управління народним господарством" при Харківському політехнічному інституті. Кандидат економічних наук з 1967р. В Харківському політехнічному інституті працював на викладацьких посадах: асистент, старший викладач (1967- 1969).

З 1969 року працював на викладацьких посадах Сумського філіалу ХПІ, Сумського фізико-технологічного інституту. Після утворення Сумського державного університету обіймав такі посади: старший викладач кафедри технології машинобудування (1969); доцент кафедри технології машинобудування (1969-1976); виконуючий обов'язки завідуючого кафедрою, завідуючий кафедрою економіки (1976-1993).

У 1980 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук. З 1993 року по 2002 рік - завідуючий кафедрою управління.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Професор Балацький О.Ф. закономірно вважається одним із засновників вітчизняної школи економіки природокористування та засновником економічної науки у Сумській області. Його педагогічна та наукова діяльність стала каталізатором розвитку економічної освіти на вузівському рівні у м. Сумах. Серед його учнів 6 докторів економічних наук та більш ніж ЗО кандидатів економічних наук. За його ініціативи у Сумах була створена та вже 10 років успішно діє перша на Сумщині спеціалізована рада із захисту дисертацій за напрямом "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища". Підготовка кадрів вищої кваліфікації надала потужний імпульс розвитку вузів у Сумській області. Серед тих, хто вийшов з наукової школи професора Балацького О.Ф., керівники вузів Сумщини та їх підрозділів. Існування цієї школи дало поштовх до відкриття та розвитку економічних факультетів у діючих вузах. На основі наукових розробок та науково-методичних праць проф. О.Ф. Балацького в 1999 р. створено фундаментальний спільний українсько-бельгійський підручник для вищої школи "Економіка природокористування", який вийшов у світ двома мовами.

У здобутку вченого близько 350 опублікованих праць, у тому числі більше ніж 30 книг, включаючи монографії, підручники, наукові посібники.

Професор Балацький О.Ф. є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій; він головний редактор Вісника Сумського державного університету (серія "Економіка"). У 1992 р. за визначні заслуги у науковій та навчально-виховній роботі йому присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Плідна науково-освітня діяльність проф. О.Ф. Балацького отримала високу оцінку. Він нагороджений почесним знаком "За видатні успіхи вроботі" Вища школа СРСР" (1986); дипломом першого ступеня ВДНГ Української РСР (1986); почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР (1986); Золотою медаллю ВДНГ СРСР (1987); почесним званням "Заслужений діяч науки і техніки України" (1992); почесним званням Академіка Інженерної академії України (1992); званням Академіка Української екологічної академії наук (1992).

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Професор О.Ф. Балацький є талановитим педагогом, який постійно ініціює інноваційні методи у процеси навчання. Одним з перших в країні ще на початку 70-х років він почав успішно використовувати в навчальному процесі рейтингову систему оцінки знань студентів. Розроблені проф. О.Ф. Балацьким ділові ігри, "мозкові штурми", метод бригадної форми навчання активно застосовуються не тільки у вузівській підготовці, а і у тренінгових програмах перепідготовки керівників та спеціалістів народного господарства. З ініціативи проф. О.Ф. Балацького протягом багатьох років в Сумській області проводяться науково- практичні та навчальні семінари для керівників державних установ та підприємств з підвищенням рівня економічних та управлінських знань.

СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Балацький О.Ф. неодноразово обирався народним депутатом до рад різного рівня: Зарічної районної ради (в місті Сумах) (1979-1982); Сумської обласної ради (1985-1989).

Image
Image
© 2018-2022 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. Усі права належать СумДУ