Навчально-методичні матеріали

Другий (магістерський) рівень

 Другий   (магістерський)  рівень
073 Організація управління охороною здоров'я

Гарант - Васильєва Т.А.

Шаблони документів

Денна форма навчання

Заочна та дистанційна форми навчання

Перший (бакалаврський) рівень

Титульний аркуш

Завдання

Рецензія

© 2018-2022 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. Усі права належать СумДУ