Каталог вибіркових дисциплін

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки

Вибіркові дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

Другий (магістерський) рівень

Спеціальність 281 Державна служба

Спеціальність 281 Управління та адміністрування в охороні здоров'я

Каталоги вибіркових дисциплін

Другий (магістерський) рівень:
073 Менеджмент організацій і адміністрування
073 Управління проектами
281 Адміністративний менеджмент
281 Державна служба
281 Управління та адміністрування в охороні здоров'я

© 2018-2022 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. Усі права належать СумДУ