Кафедра управління імені Олега Балацького
БіЕМ Сумського державного університету

Image

Підготовка PhD 073 “Менеджмент”. Чому саме у нас?

1

Інтернаціоналізація навчання та наукових розробок

Залучення іноземних спікерів – представників бізнесу та академічної спільноти
2

Віртуальна міжнародна мобільність

Започаткована у 2019 році та схвалена Європейською освітньо-науковою спільнотою
3

Віртуальний клас

Широкодоступний онлайн-простір для навчання, спілкування та організації освітньо-наукового процесу

Мета освітньої програми

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету в частині підготовки висококваліфікованого фахівця нової формації у сфері менеджменту, здатного працювати за світовими стандартами в умовах швидкозмінного, багатофункціонального середовища, та спрямована на здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності у сфері менеджменту та управління організаціями різного типу на регіональному, національному та глобальному рівнях, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення.

Особливості програми

Для проведення наукових досліджень здобувачі можуть використовувати науково-дослідну базу Лабораторії соціально-економічних досліджень Сумського державного університету, Лабораторії ідей, що функціонують на базі кафедри управління імені Олега Балацького. Кафедра стала спадкоємицею наукової школи економіки природокористування, заснованою Олегом Федоровичем Балацьким та вітчизняної школи економіки природокористування, заснованої у 1980-ті роки, яка із 1991 року надала поштовх розвитку управлінської думки. За роки існування напрацювано наукові підходи до оцінювання економічного потенціалу організаційних систем, створено авторські методики до формування та оцінювання стратегічних програм, розпочато нове коло досліджень в сфері менеджменту та лідерства. На сьогодні особливостями програми є запрошення спікерів із університетів-партнерів, які є відомими та досвідченими науковцями та викладачами, а також активна участь здобувачів у програмах віртуальної академічної мобільності, які впроваджуються спільно із високорейтинговими університетами-партнерами.

Інтегральна компетентність

Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми у професійній та/або дослідницько-інноваційній діяльності у сфері менеджменту, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Захищені дисертації

Підготовка аспірантів на кафедрі управління  триває з 1991 р. Цьому сприяла наявність спецрад СумДУ Д55.051.01, Д55.051.06. Було захищено  близько пів сотні дисертацій.
Перший захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за ОНП “Менеджмент” відбувся у червні 2021 року (Давліканова О.Б.). 
У 2023 році відбувся захист здобувача Скринник О.В. 

 

Гарант та члени проєктної групи

Гарант освітньої програми:

Рекуненко Ігор Іванович - завідувач кафедри управління імені Олега Балацького Сумського державного університету,  доктор економічних наук, спец. 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит, професор кафедри фінансів

Члени робочої проєктної групи:

Д’яконова Ірина Іванівна - професор кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету , доктор економічних наук, 08.00.08- гроші, фінанси і кредит, професор кафедри міжнародної економіки 

Смоленніков Денис Олегович - доцент кафедри управління імені Олега Балацького Сумського державного університету, Кандидат економічних наук, 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, доцент кафедри управління     

Мирошниченко Юлія Олександрівна - доцент кафедри управління імені Олега Балацького Сумського державного університету, Кандидат економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), доцент кафедри управління

Марин Матвій Владиславович - здобувач (доктор філософії), гр. АСП.ек-9.1/М Сумського державного університету

Півень Дарина Андріївна - здобувач (доктор філософії), гр. АСП.ек-9.1/М Сумського державного університету

Лободін Володимир Миколайович - директор ТРЦ «Мануфактура»  

Грищенко Вадим Федорович - старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Кандидат економічних наук, 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, вчене звання «доцент» за кафедрою управління Сумського державного університету 

 

Наказ СумДУ №0611-I від 27.09.2022 року Про внесення змін до складу Робочої проєктної групи  

© 2018-2022 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. Усі права належать СумДУ