Кафедра управління імені Олега Балацького
БіЕМ Сумського державного університету

Науково-дослідна робота

Науково-дослідні теми другої половини дня:

Менеджмент змін в умовах глобальних та локальних викликів

Науковий керівник - д.е.н., професор Рекуненко І. І.

Відповідальні виконавці: к.е.н., доцент Бондар Т. В., Котенко С. І.

Термін виконання: 2022 - 2027 р.р.

 

Трансформація системи публічного управління в контексті досягнення Цілей сталого розвитку

Науковий керівник - к.е.н. Сулим В. В.

Відповідальні виконавці: к.е.н., доцент Мартинець В. В.,

к.е.н., доцент Мирошниченко Ю. О.

Термін виконання: 2022 - 2027 р.р.

 

«Природно-ресурсне забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад», №ДР 0118U007022 (Жулавський А. Ю., Бондар Т.В.), січень2022;

«Формування принципів, методів та механізмів державного управління в сфері науково- освітніх проектів та інфраструктурних програм житлового господарства в рамках інформаційно-комунікаційної адаптації до Європейських стандартів», № ДР 0117U003352 (Деміхов О. І., Лук’янихін В. О.), травень 2022.

 

Держбюджетні НДР:

Коопетиція «бізнес – освіта – наука»: інституційно-економічні моделі трансферу інновацій для національної безпеки та сталого розвитку. № 0122U000772 (керівник - Майборода Т. М.).

 
© 2018-2022 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. Усі права належать СумДУ