Кафедра управління імені Олега Балацького
БіЕМ Сумського державного університету

Сумський державний університет співпрацює з роботодавцями, зокрема з Сумською міською радою. 

На базі вказаної установи створена філія кафедри управління імені Олега Балацького.

Так, метою співпраці є:

підвищення якості фахової підготовки здобувачів вищої освіти кафедри управління імені Олега Балацького зі спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування» та 073 «Менеджмент»; забезпечення якісної професійно-практичної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю; розширення цільової підготовки випускників університету за запитами роботодавців; підвищення кваліфікації кадрів на підприємствах і в установах роботодавців та на кафедрі управління імені Олега Балацького СумДУ; розвиток пріоритетних напрямів наукових досліджень; розвиток освітніх та наукових процесів.

Кафедра співпрацює з вказним роботодавцем в напрямах:

– проведення теоретичних і практичних занять, підготовку та захисти курсових, кваліфікаційних та науково-дослідних робіт (проєктів) за участі провідних фахівців-практиків роботодавця;

– забезпечення професійно-практичної підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема проходження всіх видів практики та стажування;

– можливості підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та співробітників роботодавця;

– залучення провідних фахівців-практиків роботодавця до освітнього процесу: розроблення та оновлення освітніх програм та навчальних планів за відповідними спеціальностями, участь в роботі екзаменаційних комісій, рецензування курсових, кваліфікаційних та науково-дослідних робіт (проєктів);

– використання матеріально-технічної бази роботодавців під час проведення освітнього процесу;

– проведення наукових та науково-практичних досліджень із пріоритетних наукових напрямів, актуальних проблем відповідної галузі, а також впровадження отриманих результатів у виробництво та освітній процес.

Кафедра організовує освітній процес на базі філії із залученням приміщень й обладнання роботодавця, передбачаючи високий методичний рівень викладання фахових дисциплін, підготовки курсових, кваліфікаційних, науково-дослідних робіт, професійно-практичної підготовки здобувачів вищої освіти тощо.

Роботодавець, в свою чергу, забезпечує участь своїх відповідальних посадових осіб у керівництві практикою, курсовими, кваліфікаційними, науково-дослідними роботами (проєктами), рецензуванні кваліфікаційних робіт, а також в роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти.

Філії Кафедри:

Сумська міська рада

40030, м. Суми, Майдан Незалежності, 2,               

код ЄДРПОУ 23823253                

тел.+38(0542)700566

mail@smr.gov.ua

https://smr.gov.ua/uk

 

Угода про співпрацю між СумДУ та Сумською міською радою 

Угода про співпрацю між СумДУ та Сумською міською радою щодо створення філії кафедри управління імені Олега Балацького 

© 2018-2022 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. Усі права належать СумДУ