Кафедра управління імені Олега Балацького
БіЕМ Сумського державного університету

Управління проектами

Спеціалізація «Управління проектами» охоплює такі напрямки діяльності, як:

 • планування процесів управління ресурсами проекту (в тому числі управління змістом робіт, управління вартістю робіт, управління якістю робіт, управління трудовими ресурсами, управління ризиками, управління закупівлями та інші);
 • підбір та формування команди проекту;
 • прийняття проектних рішень;
 • прийняття рішень щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;
 • формування та підтримування сприятливого психологічного клімату в колективі.

Первинними посадами спеціалістів спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами» є такі:

 • директор програми;
 • головний менеджер програми, проектів;
 • директор проекту;
 • менеджер проекту;
 • керівник проектної групи, відділу, центру з розробки та реалізації проектів, програм розвитку;
 • головний фахівець чи керівник проектного підрозділу в промисловості, будівництві, на підприємствах транспорту і зв'язку;
 • головний інженер проекту;
 • керівник науково-дослідних та конструкторських підрозділів;
 • менеджер з планування проектів;
 • координатор проекту;
 • помічник менеджера проекту та ін.

 

Навчання за спеціалізацією «Управління проектами» має ряд переваг:

 • найсучасніші програмні засоби в галузі управління проектами;
 • тренінги висококласних спеціалістів;
 • практичні навички з розробки бізнес-проектів;
 • формування власної команди;
 • практичні навички роботи у творчих групах, проектних командах;
 • оволодіння актуальними знаннями та навичками у сфері планування, що є цінним для реалізації цілей особистісного зростання;
 • розвиток творчого мислення та креативності, що стане основою новаторської поведінки та інноваційної діяльності;
 • отримання компетенцій, які затребувані в будь-яких галузях економіки;
 • надбання навичок з професійного розвитку відповідно до сучасних вимог ринку.

На спеціалізацію «Управління проектами» приймаються особи, які мають диплом бакалавра або спеціаліста, незалежно від напряму підготовки (спеціальності).

Навчальний процес здійснюють високопрофесійні викладачі, які мають вчені звання професора та доцента. Більшість викладачів мають більше 10 років педагогічного стажу та досвіду науково-дослідної діяльності. Працівники кафедри активно співпрацюють з провідними організаціями та підприємствами в Сумському регіоні та за його межами, мають зв'язки з науковцями країн близького та далекого зарубіжжя. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та міжвузівських конференціях, семінарах, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах.

Студенти про спеціальність "Управління проектами"

«За 4 роки навчання в СумДПУ ім. А. С. Макаренка на спеціальності «Туризм», я зрозуміла, що в цій сфері вистачає краси, поїздок, екстриму, але бракує ідей та навичок управління, які допоможуть досконально розвивати туристичні послуги. Саме тому я вирішила змінити університет та напрям  навчання та спробувати себе в «Управлінні проектами», яке допомагає не лише керувати процесом створення чогось нового, але й втілювати творчі задуми в життя»

Довідник абітурієнта

Корисна інформація щодо вступу на наші спеціальності

Інші спеціальності

Дізнайтеся більше про інші спеціальності кафедри управління

© 2018-2022 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. Усі права належать СумДУ