Кафедра управління імені Олега Балацького
БіЕМ Сумського державного університету

Державна служба

Здійснюємо професійну підготовку висококваліфікованих відповідальних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику; творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції; сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою ствердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

Програма спрямована на підготовку фахівців для роботи на посадах І-ІV категорій державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, а також інших державних установах і організаціях на які поширюється дія Закону України «Про державну службу» (категорії посад у державному управлінні).

Узагальненим об'єктом діяльності спеціалістів з державної служби є: організаційно-розпорядча робота щодо практичного виконання завдань і функцій держави на місцевому рівні державного управління та місцевого самоврядування. Передбачає поєднання глибокої теоретичної підготовки з набуттям практичних навичок та вмінь у сфері державного управління. У професійному навчанні слухачів особлива увага приділяється таким питанням, як аналіз державної політики, стратегічне планування, технологія управління й прийняття управлінських рішень, менеджмент організацій, механізми взаєморозуміння в управлінському спілкуванні, етика державного службовця, стиль роботи керівника, організація управлінської праці в державному управлінні тощо.

Випускники магістратури з даної спеціальності та спеціалізації можуть займати такі посади:

  • керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;
  • менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок;
  • менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління;
  • професіонали державної служби;
  • секретарі адміністративних органів.

Відгуки випускників

Довідник абітурієнта

Корисна інформація щодо вступу на наші спеціальності

Інші спеціальності

Дізнайтеся більше про інші спеціальності кафедри управління

© 2018-2022 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. Усі права належать СумДУ